Generell informasjon om Coop

Generell informasjon om Coop

 

Hva betyr Coop?  Coop er utledet fra det engelske ordet Cooperative, eller samvirkelag som det heter på godt norsk. Coop som selskapsform ble utviklet som følge av dårlige levekår for arbeiderne i starten av den industrielle revolusjon i England. På den tiden var det slik at fabrikkeierne «eide» hele lokalsamfunn inkludert butikkene som arbeiderne måtte handle i til høye priser. Arbeiderne bestemte seg dermed å danne egne butikker, samvirkelag, for å bedre sin økonomiske situasjon.

Hva er et samvirkelag? Et samvirkelag er en sammenslutning som har til formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som brukere av varer og tjenester, leverandør eller liknende.

Hvem eier Coop?  Coop eies av kundene gjennom et medlemskap i et samvirkelag.

Coop er annerledesaktøren og vårt overordnede mål er å sette kunden først, i tillegg til å gi mest mulig medlemsnytte. Ved opprettelse av et medlemskap i Coop betaler man et andelsinnskudd på 300 kroner. Du blir dermed medeier i et av våre over 60 samvirkelag. Dette er et engangsbeløp, og blir stående på medlemskontoen frem til medlemskapet avsluttes. Et medlemskap i Coop gir mulighet for innflytelse på organisasjonen og sikrer at en som medlem får sin andel av overskuddet som skapes. Coop eies av 1,9 millioner medeiere som gjennom sin innflytelse hver dag er med på å forme vår virksomhet. 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk